CM Marknadskommunikation AB 

 

Min bakgrund spelar en stor roll för hur jag arbetar med kommunikation. Ofta rekryteras företagets informationschef från mediabranschen. Man tror genom att anställa en journalist,
så har man automatiskt lättare att få in sina pressmeddelande i tidningen. 

Inget kunde vara mer fel. Jag anser att man måste se kommunikation ur ett kommersiellt perspektiv. I allt man gör; intern eller extern informtion, marknads-PR eller Public Affairs, så handlar det om att se affärsnyttan för sitt företag.

Efter att jobbat i mer än 25 år inom reklambranschen, så ser jag PR och information som en
del i den totala marknadsföringen. Jag ser också nyttan av att skaffa personliga och pålitliga kontakter inom mediavärlden. Det handlar om ömsesidig respekt. Man kan aldrig ”köpa” sig
utrymme i media. Nyhetsvärdet betyder allt och relationen mellan mig som kommunikationschef och journalisten måste vara öppen och ärlig. 

Sedan eftersträvar jag alltid mätbara resultat på allt jag gör. Uppföljning och en löpande omvärldsbevakning är självklarheter.

Varför är just jag en bra kommunikationschef?