CM Marknadskommunikation AB 

 

I första hand söker jag uppdrag som interimschef inom kommunikation.
Det kan t ex handla om:

 1. Analysera företagets behov av kommunikation.

 2. Utforma en hållbar kommunikationsplan.

 3. Bygga upp, utveckla och sköta mediarelationer.

 4. Vara med och skapa strategiska allianser.

 5. Arbeta fram program för kundvård och relationsmarknadsföring.

 6. Skapa synergieffekter mellan reklam, PR och annan marknadsföring.

 7. Bistå vid upphandling av reklam- eller PR-byrå.


  Rent konkret kan jag också som PR-konsult:

 8.   Utforma mediestrategier.

 9. Skriva och distribuera pressreleaser till rätt mottagare.

 10. Sköta presskonferenser, intervjuer, studiebesök. 

 11. Ansvara för omvärldsbevakning

 12. Arbeta med lobbying och public affairs


Övrigt

 1. Analyser och förstudier

 2. Föreläsningar och utbildning inom reklamkommunikation och PR

 3. Styrelseuppdrag


Specialområden och branscherfarenheter >>

Vad kan jag hjälpa till med?